Om Ukraina, Kina og europeisk sikkerhet // About Ukraine, China and European Security

April 28, 2024
|

intervju med Elbridge Colby Under følger et eksklusivt intervju som leder av redaksjonskomiteen, Ciwan Can, har gjennomført med Elbridge Colby om hvordan en eventuell seier for Donald Trump vil kunne påvirke krigen i Ukraina og sikkerheten i Europa.
Elbridge Colby er leder av Marathon Initiative, et politisk initiativ med fokus på utviklingen av strategier for USA i konkurransen mellom stormaktene. Han er forfatteren av The Strategy of Denial: American Defense in an Age of Great Power Conflict, som Wall Street Journal valgte ut som en av de ti beste bøkene i 2021.
Tidligere i sin karriere har Colby fungert som Assistant Secretary of Defense for Strategy and Force Development (2017-2018) i det amerikanske forsvarsdepartementet (U.S. Department of Defense). I denne rollen ledet han utviklingen  av  2018 National Defense Strategy (NDS). Gjennom sin rolle i utviklingen og lanseringen av NDS 2018, er Colby regnet som en av hovedarkitektene bak det amerikanske forsvarsdepartmentents strategiske dreining vekk fra Midtøsten og Sentral Asia til å fokusere på håndteringen av utfordringene for amerikanske sikkerhetsinteresser fra Kina, etterfulgt av Russland (great power competition). // Interview with Elbridge Colby: An exclusive interview that the head of the editorial committee, Ciwan Can, conducted with Elbridge Colby about how a possible victory for Donald Trump could affect the war in Ukraine and security in Europe. Elbridge Colby is the head of the Marathon Initiative, a political initiative focused on the development of strategies for the United States in the competition between the great powers. He is the author of The Strategy of Denial: American Defense in an Age of Great Power Conflict, which the Wall Street Journal selected as one of the ten best books of 2021. Earlier in his career, Colby served as Assistant Secretary of Defense for Strategy and Force Development (2017-2018) in the U.S. Department of Defense. In this role, he led the development of the 2018 National Defense Strategy (NDS). Through his role in the development and launch of NDS 2018, Colby is considered one of the main architects behind the US Department of Defense’s strategic pivot away from the Middle East and Central Asia to focus on dealing with the challenges to US security interests from China, followed by Russia (great power competition ).


Internasjonalt Forum

Elbridge Colby is co-founder and principal of The Marathon Initiative, a policy initiative focused on developing strategies to prepare the United States for an era of sustained great power competition.